Συνάντηση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνας Μιχαηλίδου με τη Διοικήτρια του (Κ.Ε.Α.Τ.)

Συνάντηση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνας Μιχαηλίδου με τη Διοικήτρια του (Κ.Ε.Α.Τ.)

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, στις 3 Ιουνίου 2021, η συνάντηση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δόμνας Μιχαηλίδου με τη Διοικήτρια του Κέντρου Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και Προέδρου του Δ.Σ. αυτού κ. Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου, το περιεχόμενο της οποίας αφορούσε ζητήματα την ισότιμη συμμετοχή και ένταξη των ατόμων με οπτική αναπηρία.Η Υφυπουργός στάθηκε θετική στα ζητήματα που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή και ένταξη των μαθητών με οπτική αναπηρία και διαβεβαίωσε τη Διοικήτρια του Κ.Ε.Α.Τ. ότι θα υποστηρίξει εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που έχουν στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, παρακολουθώντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προοδευτική πορεία των θεμάτων.Διαβάστε το αναλυτικό δελτίο τύπου, εδώ:

delt.pdf (keat.gr)