Υποστηρικτικά Μαθήματα

 

Στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου παρέχεται εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος των σχολείων. Τη διδασκαλία αναλαμβάνουν καταρτισμένοι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων (Φιλολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Κοινωνιολογίας, Φυσικής Αγωγής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, κλπ).

  • Τα μαθήματα της Βιολογίας, της Φυσικής και της Γεωγραφίας διεξάγονται σε αίθουσες διαμορφωμένες και εξοπλισμένες με κατάλληλο εποπτικό υλικό, όπως ομοιώματα ζώων και πουλιών, πετρώματα, μεταλλεύματα, ειδικό εξοπλισμό για πειράματα φυσικής και χημείας, απτικούς γεωγραφικούς χάρτες κλπ.
  • Λειτουργεί ειδική αίθουσα Ιστορίας – Πολιτισμού εξοπλισμένη με ιστορικούς απτικούς χάρτες και εκμαγεία αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής τέχνης, με σκοπό να αποκτήσουν οι μαθητές μέσω της απτικής εμπειρίας ολοκληρωμένη επαφή με τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Ο στόχος της λειτουργίας των υποστηρικτικών μαθημάτων είναι η μαθησιακή και γνωστική ενίσχυση των μαθητών της μέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας, ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ευκολία και άνεση το ημερήσιο πρόγραμμα του δημόσιου σχολείου. Για το λόγο αυτό οι καθηγητές του τμήματος συνεργάζονται στενά με τους καθηγητές του δημόσιου σχολείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρτιότερη εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία όρασης, και κυρίως να καταστεί δυνατή η ολόπλευρη ένταξή τους στη σχολική ζωή και στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της.

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείων Εκπαίδευσης

Αθήνα

Προϊσταμένη: Σεραΐνα Κορομηλή
Email: education@keat.gr
serainakorom@yahoo.gr
Τηλέφωνο και Fax: 210 9531817
210 9595880 (εσωτερικό 226)
Ώρες Επικοινωνίας: 14:00 – 18:30

Γραφείο Καθηγητών:
Τηλέφωνο: 210 9531817
2109595880 (εσωτερικό 231)

Θεσσαλονίκη

Προϊσταμένος: Γεώργιος Καρβέλας
E-mail: hlios.education@keat.gr
Τηλέφωνο: 2310 830095 (εσωτερικό 224)
Ώρες Επικοινωνίας: 12:00 – 17:00

Ώρα μαθήματος

Ώρα μαθήματος

Αίθουσα βιολογίας

Αίθουσα βιολογίας

Αίθουσα ανάπαυσης μαθητών

Αίθουσα ανάπαυσης μαθητών