Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών

Κύριος και πρωταρχικός μας στόχος είναι η ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία όρασης και η πλήρης ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο

Το Κ.Ε.Α.Τ.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Λειτουργεί στην Αθήνα ως Κεντρική Υπηρεσία και στη Θεσσαλονίκη ως Περιφερειακή Διεύθυνση-Παράρτημα καλύπτοντας τις ανάγκες των νέων και ενήλικων ατόμων με αναπηρία όρασης σε εθνικό επίπεδο. Κύριος και πρωταρχικός στόχος του Κέντρου είναι η ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία όρασης και η πλήρης ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση και στήριξη των μαθητών. Προωθείται η πνευματική, ηθική, κοινωνική και πολιτιστική τους καλλιέργεια σε ένα περιβάλλον σεβασμού προς το άτομο. Με την αμοιβαία συνεργασία, την εξειδικευμένη εκπαίδευση και την πρόσβαση στις νέες Τεχνολογίες, τα παιδιά μας μπορούν να πετύχουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους. Οι επιμέρους σκοποί του Κ.Ε.Α.Τ. συνοψίζονται ως ακολούθως:
  • Ενημέρωση, στήριξη και εκπαίδευση των οικογενειών από τις πρώτες μέρες γέννησης του παιδιού.
  • Κάλυψη και αντιμετώπιση εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και πνευματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία όρασης.
  • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προγραμμάτων εκπαίδευσης – χρήση και χορήγηση υποστηρικτικής τεχνολογίας.
  • Ίδρυση κατάλληλων δομών μόνιμης περίθαλψης για άτομα που λόγω πολλαπλής αναπηρίας ή ηλικίας δεν μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα αποκατάστασης.
  • Επιστημονική αντιμετώπιση των οικογενειακών και κοινωνικών επιπτώσεων της τυφλότητας.
  • Έρευνα για τη βελτίωση των μεθόδων αποκατάστασης.
  • Καταπολέμηση προκαταλήψεων και κατάργηση κοινωνικών και νομικών κωλυμάτων με σκοπό την αναγνώριση ίσων ευκαιριών και της συμμετοχής του τυφλού ατόμου σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής.

Ιστορική Αναδρομή

Το ΚΕΑΤ, πρώην «Οίκος Τυφλών», ιδρύθηκε το 1906 από τους Γ. Δροσίνη και Δ. Βικέλα, με δαπάνες των αδελφών Άμπετ. Αρχικός σκοπός ήταν η προστασία των τυφλών ατόμων. Μέχρι το 1979 ήταν φιλανθρωπικό σωματείο με Πρόεδρο τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Μετά από σκληρούς αγώνες των τυφλών, το 1979 έγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 265/17-4-79, ΦΕΚ 74/17-4-1979) και μετονομάστηκε σε Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών.
Διαβάστε περισσότερα

0 Χρόνια

συνεχούς παρουσίας στον χώρο της οπτικής αναπηρίας

0 Τμήματα

με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με οπτική αναπηρία

0 Μαθητές - Ωφελούμενοι

στην πορεία των χρόνων

0 Εκπαιδευτικά προγράμματα

για την παροχή εκπαίδευσης και πολύπλευρης επιμόρφωσης
Φόρμα επικοινωνίας

Εγγραφείτε στο newsletter μας!