Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΑΤ, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία της Αθήνας, όσο και στο Παράρτημα της Θεσσαλονίκης,  λειτουργούν τμήματα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Τα άτομα με αναπηρία όρασης εκπαιδεύονται στη χρήση των Η/Υ και στις νέες υποστηρικτικές τεχνολογίες χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό.

Οι θέσεις εκπαίδευσης είναι εξοπλισμένες με υποστηρικτικές τεχνολογίες για άτομα με αναπηρία όρασης, οι οποίες περιλαμβάνουν σύγχρονα τεχνικά βοηθήματα (σαρωτές, μεγεθυντές CCTV, οθόνες braille, εκτυπωτές braille) και προγράμματα υπολογιστή (αναγνώστη και μεγεθυντή οθόνης, αναγνώριση ομιλίας – ηχο δακτυλογράφηση, συνθέτη ομιλίας κλπ.).

Ειδικότερα στο Παράρτημα του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο πιστοποίησης στο χειρισμό Η/Υ για άτομα με αναπηρία όρασης. Το Κέντρο αυτό είναι το μοναδικό στην Ελλάδα.

Η εκπαίδευση Η/Υ απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές αλλά και ενήλικες άτομα με αναπηρία όρασης.

 

Θέση Εκπαίδευσης

Θέση Εκπαίδευσης

Μαθήτρια σε ώρα εκπαίδευσης

Μαθήτρια σε ώρα εκπαίδευσης

Μάθημα στη χρήση υπολογιστή και εκτύπωσης σε απτικό εκτυπωτή

Μάθημα στη χρήση υπολογιστή και εκτύπωσης σε απτικό εκτυπωτή

Για να αιτηθείτε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα εκπαίδευσης & πιστοποίησης στον χειρισμό Η/Υ, συμπληρώστε την αίτησή σας εδώ