1ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία όρασης-Συνεργασία ΚΕΑΤ-ΑΣΕΠ

λογότυπο ΚΕΑΤ

Τον Φεβρουάριο του 2023 υπεγράφη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με στόχο την προσαρμογή για πρώτη φορά των θεμάτων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. (Πρόσκληση – Προκήρυξη  2Γ/2022), ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, προκειμένου να είναι προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία όρασης.

λογότυπο ΑΣΕΠ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στις διαδικασίες γραπτών διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. και κατά συνέπεια στην παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, το Κ.Ε.Α.Τ. σε συνεργασία με το Α.Σ.Ε.Π. συνέβαλε στη διεξαγωγή της ειδικής (προφορικής) εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία όρασης στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που άτομα με αναπηρία όρασης συμμετείχαν σε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.