02-03-2021: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τον έλεγχο, συντήρηση, επισκευή κλπ ενός (1) οχήματος του ΚΕΑΤ τύπου OPEL VECTRA

Λογότυπο ΚΕΑΤ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής

ΚΑΛEΙ

Αποκλειστικά και μόνον τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία (ή αντιπροσώπους) της OPEL, να υποβάλουν προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου το αργότερο μέχρι και ώρας 11.00 π.μ. της 09/03/2021, δια των οποίων θα εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για την ανάληψη των εργασιών ελέγχου, συντήρησης και επισκευής καθώς και της κάλυψης με τα αναγκαία ανταλλακτικά, όταν αυτό θα απαιτείται, σε ένα πενταθέσιο επιβατικό αυτοκίνητο του Κ.Ε.Α.Τ. τύπου OPEL VECTRA, κατά το έτος 2021.
Προϋπολογισμός δαπάνης για το όχημα τύπου OPEL VECTRA: 2.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ