Χορηγία λευκών μπαστουνιών από τη Λέσχη L.I.O.N.S. Πειραιά προς το ΚΕΑΤ

Φωτογραφία από την παράδοση των λευκών μπαστουνιών στο ΚΕΑΤ. Από αριστερά η εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού, κα Πλαστήρα, μέλη της Λέσχης LIONS Πειραιά, η Διοικήτρια και Πρόεδρος Δ.Σ. του ΚΕΑΤ, κα Χαμονικολάου, ο Κυβερνήτης της Λέσχης LIONS, κ. Πολυλάς, η κοινωνική λειτουργός του ΚΕΑΤ, κα Πανηγυράκη, και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικήσεως του ΚΕΑΤ, κα Αζούκη.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες ως προς την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης L.I.O.N.S. Πειραιά, για την ευαισθησία και το ενδιαφέρον που έμπρακτα επιδεικνύουν προς τον Φορέα μας.

Στιγμιότυπο από την παράδοση των λευκών μπαστουνιών στο ΚΕΑΤ από τη Λέσχη LIONS Πειραιά. Από αριστερά η Γραμματέας της Λέσχης LIONS Πειραιά, κα Χριστοδούλου, ο Κυβερνήτης, κ. Πολυλάς, η Διοικήτρια και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΑΤ, κα Χαμονικολάου, και η εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού, κα Πλαστήρα.

Για ακόμη μια φορά, με ιδιαίτερη χαρά η Λέσχη L.I.O.N.S. Πειραιά προέβη σε δωρεά προς το Κέντρο μας, και ειδικότερα προσέφερε 20 λευκά μπαστούνια για τα μαθήματα κινητικότητας και προσανατολισμού των ωφελούμενων του Κ.Ε.Α.Τ., τα οποία είναι χρήσιμα και απαραίτητα, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων και του έργου ενός ευαίσθητου χώρου όπως είναι το Κ.Ε.Α.Τ.