Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΑΤ φιλοξενούνται υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως σχολικές μονάδες και προγράμματα κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ). Εκτός από στέγαση το ΚΕΑΤ παρέχει υλικοτεχνική υποδομή, χρήση χώρων (αίθουσα εκδηλώσεων, γυμναστήριο, χώρους αναψυχής κ.λπ.), σίτιση καθώς και κάλυψη διάφορων λειτουργικών δαπανών στις φιλοξενούμενες μονάδες.

 

 

 

A playing field

A playing field

A climbing wall

A climbing wall

A room where the elementary students can spend time during their break

A room where the elementary students can spend time during their break