Στοιχεία Επικοινωνίας

Τυπογραφείο Αθήνας
Υπεύθυνος: Σπύρος Μπαλάσκας
E-mail: printhouse@keat.gr
Τηλέφωνο:210 9589791
Ώρες Επικοινωνίας: 08:00-14:00

Άποψη του τυπογραφείου

Άποψη του τυπογραφείου

Η αίθουσα εκτυπώσεων

Η αίθουσα εκτυπώσεων

Εκτύπωση ανάγλυφων εικόνων

Εκτύπωση ανάγλυφων εικόνων