Σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ

Σε υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, προχώρησαν το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.).

Το Σύμφωνο στοχεύει στην από κοινού προώθηση της επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των δύο πλευρών, με απώτερο σκοπό την οικοδόμηση ενός υγιούς αθλητικού περιβάλλοντος, μέσω της ενίσχυσης της ένταξης των ατόμων με οπτική αναπηρία στον αθλητισμό.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ενίσχυση της ένταξης των ατόμων με οπτική αναπηρία στον αθλητισμό, μέσω προσβάσιμων μέσων πληροφόρησης και περιγραφής των προγραμμάτων και των ενημερωτικών δράσεων  του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. στο Σύστημα Γραφής και Ανάγνωσης Braille.
  • Ενημέρωση, στήριξη και εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία όρασης και των οικογενειών τους αναφορικά με τις αξίες που διέπουν τον αθλητισμό, αλλά και τους τους κινδύνους που επιφέρει στην υγεία η χρήση απαγορευμένων ουσιών.
  • Από κοινού οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και ερευνών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

«Η άσκηση σωματικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, συνιστά για τα άτομα με αναπηρίες, εξέχον μέσο ατομικής ανάπτυξης, σωματικής ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και συμπερίληψης, και για τους λόγους αυτούς, πρέπει να ενθαρρύνεται. Είναι δε ακόμα πιο σημαντικό, όταν η ενασχόληση με τον αθλητισμό, διέπεται από ήθος, αξίες και ευγενή άμιλλα. Με την επισφράγιση της συνεργασίας μας με τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκστρατειών πληροφόρησης για τους κινδύνους που επιφέρει η χρήση απαγορευμένων ουσιών στην υγεία, είμαστε πλέον βέβαιοι, ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί και μάλιστα με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα», δήλωσε η Διοικήτρια και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Α.Τ. κ. Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., Δρ Γρηγόρης Λέων πρόσθεσε: «Κάνουμε πράξη τη στήριξή μας, προς όλη την αθλητική κοινότητα στη μάχη κατά του ντόπινγκ, πολύ δε περισσότερο σε ανθρώπους με ξεχωριστά χαρακτηριστικά, όπως τα άτομα με οπτική αναπηρία. Πολύ σύντομα θα έχουν διαθέσιμο, όλο το εκπαιδευτικό υλικό του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., γιατί η ενημέρωση και η γνώση, είναι όπλο απέναντι σε κάθε μορφής κινδύνους. Δεσμευόμαστε πως δεν θα σταματήσουμε εκεί, αλλά θα είμαστε διαρκώς δίπλα τους, αλλά και δίπλα σε όσους μας χρειάζονται».

Η υπογραφή του Μνημονίου, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., όπου και συζητήθηκαν ενδιαφέρουσες μελλοντικές κοινές δράσεις των δύο φορέων.