Συνεργασία του ΚΕΑΤ με τον Δήμο Σκοπέλου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ

Νέες προοπτικές στους τομείς της πολιτιστικής, ερευνητικής, επιστημονικής, και διοικητικής συνεργασίας ανοίγονται για το Δήμο Σκοπέλου με το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα, Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και ο Δήμος Σκοπέλου. Το μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε από την Διοικητή και Πρόεδρο του ΔΣ του ΚΕΑΤ, κυρία Σοφία – Λευκή Χαμονικολάου και τον Δήμαρχο Σκοπέλου, κύριο Σταμάτη Περίσση και αφορά σε κοινό εκπαιδευτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και διοικητικό ενδιαφέρον, καθώς και τεχνολογικές πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με επίκεντρο την προσβασιμότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία στο νησί της Σκοπέλου και με γνώμονα την ισάξια και ισότιμη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως στον τουρισμό. Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ:

Δελτιο Τυπου 25.09.2021-Δήμος Σκοπέλου.pdf – Google Drive