Συνεργασία Ν.Π.Δ.Δ. με το (ΚΕΑΤ)

Συνεργασία Ν.Π.Δ.Δ. με το (ΚΕΑΤ)

Σε Μνημόνιο Συνεργασίας προχώρησαν την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ» (ΚΕΑΤ), εκπροσωπούμενο από την Διοικήτρια και Πρόεδρο του Δ.Σ., κυρία Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου και την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» Iasis Amke Athens, εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή εκπαίδευσης και επιστημονικά υπεύθυνο, κύριο Ηλία-Μιχαήλ Ραφαήλ, με σκοπό την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών.Δείτε αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ: