Συμμετοχή του ΚΕΑΤ στην εκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Strengthening European Identity in times of crisis, CERV Programme” στο Padron της Ισπανίας

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Strengthening European Identity in times of crisis, CERV Programme”, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Padron της Ισπανίας από 1η έως 4η Μαρτίου 2023. Εκπρόσωποι φορέων, καθώς και Δήμαρχοι πόλεων, από 16 χώρες της Ευρώπης φωτογραφίζονται μαζί.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) συμμετείχε ως εταίρος στην εκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Strengthening European Identity in times of crisis, CERV Programme”, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Padron της Ισπανίας  από 1η έως 4η Μαρτίου 2023 και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, καθώς και Δήμαρχοι πόλεων, από 16 χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα από τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σουηδία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Λετονία, τη Γερμανία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Στιγμιότυπο από την υπογραφή πράξης αδελφοποίησης του ΚΕΑΤ (από τη Διοικήτρια και Πρόεδρο Δ.Σ. του ΚΕΑΤ, κα Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου) με το Δήμο Padron της Ισπανίας.

Το ΚΕΑΤ στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, των πρωτοβουλιών, κοινών προγραμμάτων και δράσεων, υπέγραψε πράξη αδελφοποίησης με το Δήμο Padron της Ισπανίας, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη των καλών πρακτικών και της κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία όρασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναμνηστική φωτογραφία των εκπροσώπων των φορέων που συμμετείχαν στην εκδήλωση με την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.