ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Το ΚΕΑΤ υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Υπουργείου Υγείας, διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα σε Εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και στις Δομές Υγείας στην Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία Όρασης, όπως επίσης και σε Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: “Εκπαίδευση και Μαθητές με Αναπηρία Όρασης στο Σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο “Προκλήσεις και Προοπτικές”.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα σε Εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και στις Δομές Υγείας στην Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία Όρασης, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, ώρα 11:00-14:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου, Ναπολέοντος Ζέρβα 28-30, εντός Στοάς ΣΑΡΚΑ, 2ος όροφος, Ιωάννινα.

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί για τους μεν Εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και στις Δομές Υγείας την Παρασκευή 24/11/2023, για τους δε Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, το Σάββατο 25/11/2023, στις 11:00 -14:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου, Ναπολέοντος Ζέρβα 28-30, εντός Στοάς ΣΑΡΚΑ, 2ος όροφος, Ιωάννινα.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα  σε Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, το Σάββατο 25/11/2023, στις 11:00 -14:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου, Ναπολέοντος Ζέρβα 28-30, εντός Στοάς ΣΑΡΚΑ, 2ος όροφος, Ιωάννινα.