ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Λογότυπο του Κεατ

Επόμενος Σταθμός: Σύρος!

Την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης Επιμορφωτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε Εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α΄, και Β΄ βαθμού καθώς και στις Δομές Υγείας και σε Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Επιμορφωτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε Εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α΄, και Β΄ βαθμού καθώς και στις Δομές Υγείας στην Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία Όρασης, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 - 14:00, στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης ΑΊθουσα "Ι. Ρίτσου", Πλατεία Μιαούλη, Ερμούπολη, Σύρος.

Το Πρόγραμμα διοργανώνει το ΚΕΑΤ υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Υπουργείου Υγείας και έχει στόχο την επιμόρφωση των Εργαζομένων καθώς και την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν γενικότερα στα άτομα με οπτικές αναπηρίες.

Επιμορφωτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: Εκπαίδευση Εκπαίδευση και Μαθητές με Αναπηρία Όρασης στο Σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο "Προκλήσεις και Προοπτικές" το Σάββατο 2  Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 - 14:00, στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, Αίθουσα "Ι. Ρίτσου", Πλατεία Μιαούλη, Ερμούπολη, Σύρος.