ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Λογότυπο του ΚΕΑΤ

Το ΚΕΑΤ υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Υπουργείου Υγείας, διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην Πάτρα, σε Εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού καθώς και στις Δομές Υγείας στην Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία Όρασης, όπως επίσης και σε Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: “Εκπαίδευση και Μαθητές με Αναπηρία Όρασης στο Σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο “Προκλήσεις και Προοπτικές”.

Αφίσα για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην Πάτρα. Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου , ώρα 11:00-14:00 στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλ. Γεωργίου στην Πάτρα. Για εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, καθώς και στους Εργαζόμενους στις Δομές Υγείας, στην Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία Όρασης.

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί για τους μεν Εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και στις Δομές Υγείας την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 – 14:00 στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλ. Γεωργίου στην Πάτρα.

Για τους δε Εκπαιδευτικούς, το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών – Βαρηκόων Πάτρας, Διοδώρου 11, (Μπαζαΐτικα)

Αφίσα για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην Πάτρα. Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου , ώρα 11:00-14:00 στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών - Βαρηκόων Πάτρας, Διοδώρου 11, (Μπαζαΐτικα) για Εκπαιδευτικούς.
Τίτλος Προγράμματος: "Εκπαίδευση και Μαθητές με Αναπηρία Όρασης στο Σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο "Προκλήσεις και Προοπτικές".