Ο ρόλος του τμήματος συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένης φροντίδας νηπίων με αναπηρία όρασης από τη στιγμή της γέννησής τους έως και την ηλικία των πέντε (5) ετών.

Ιδρύθηκε με σκοπό να:

  • Υποστηρίξει και να συμβουλέψει τις οικογένειες των παιδιών από τον πρώτο χρόνο της ζωής τους για την σωστή αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητάς τους.
  • Αξιολογήσει τις ικανότητες, να επισημάνει τις δυσκολίες των παιδιών και να τα καθοδηγήσει παιδαγωγικά.
  • Εντάξει τα παιδιά μέσα από διαδικασίες κοινωνικοποίησης, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Το Τμήμα εφαρμόζει τα ακόλουθα προγράμματα:

  • Πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών ηλικίας από 0 έως 3 ετών και τις οικογένειες τους. Περιλαμβάνει συνεδρίες που πραγματοποιούνται στα σπίτια των παιδιών, ενω η συχνότητά τους εξαρτάται και καθορίζεται από τις ανάγκες του εκάστοτε.
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών, 3 έως 5 ετών. Λαμβάνει χώρα καθημερινά, από τις 08:00 μέχρι τις 12:00, καθ’ όλη τη σχολική χρονιά, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.
  • Πρόγραμμα αναζήτησης και στήριξης παιδιών με αναπηρία όρασης.

Επιπλέον, το Τμήμα ασχολείται με την έρευνα και τη μελέτη ανάπτυξης και εκπαίδευσης των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών της λειτουργίας του, το Τμήμα, συνεργάστηκε με περισσότερες από 200 οικογένειες παιδιών με αναπηρία όρασης και πρόσθετες αναπηρίες (νοητική υστέρηση, κώφωση, αυτισμό κλπ).

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Προνηπιακός Σταθμός
Τηλέφωνο: 210 9533630
210 9595880 (εσωτερικό 132)
Ώρες Επικοινωνίας: 08:00-14:00

Δραστηριότητες των μικρών μαθητών

Δραστηριότητες των μικρών μαθητών

Γωνιά Ψυχαγωγίας

Γωνιά Ψυχαγωγίας