Προγράμματα εκμάθησης και Πιστοποίησης Συστήματος Γραφής και Ανάγνωσης Braille στο ΚΕΑΤ

λογότυπο ΚΕΑΤ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αποτελεί τον εθνικό φορέα για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία όρασης, που σκοπό έχει την ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραμμάτων που στηρίζουν τόσο τις διαδικασίες εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία όρασης όσο και την κοινωνική και πολιτιστική τους ένταξη κι επανένταξη σε ψυχολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της ανεξάρτητης, αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Φωτογραφία από το Πιστοποιητικό που χορηγείται από το ΚΕΑΤ για την πιστοποίηση της γνώσης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille: 
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
KEAT
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ 
Κεντρική Υπηρεσία: Ελ. Βενιζέλου 210 -Καλλιθέα - Αθήνα - T.K. 176 75 Παράρτημα: Β. Όλγας 32 - Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 546 41 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ"

To Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ως ο αποκλειστικός δημόσιος πιστοποιημένος φορέας στο Σύστημα Γραφής και Ανάγνωσης Braille, παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν προς όφελος πάντα των ατόμων με αναπηρία όρασης στη χώρα με στόχο την ενίσχυση της συμπερίληψης και της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης όλων των νέων και ενηλίκων με αναπηρία όρασης. Τόσο τα προγράμματα εκμάθησης του Συστήματος Γραφής και Ανάγνωσης Braille όσο και η Πιστοποίηση που χορηγείται από το ΚΕΑΤ είναι δωρεάν και αναγνωρισμένα από το δημόσιο.