Παρουσίαση της συνεργασίας ΚΕΑΤ-ΕΟΚΑΝ στο Παγκόσμιο Συνέδριο της UEFA

Το ενημερωτικό εγχειρίδιο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. σχετικά με τα «ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ», το οποίο μετεγράφη στο Σύστημα Γραφής και Ανάγνωσης Braille και εκτυπώθηκε από το ΚΕΑΤ.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), το Κ.Ε.Α.Τ. ανέλαβε την μεταγραφή στο Σύστημα Γραφής και Ανάγνωσης Braille καθώς και την εκτύπωση του ενημερωτικού εγχειριδίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. σχετικά με τα «ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ». Το ομότιτλο πρόγραμμα του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. παρουσιάστηκε στο anti-doping educational workshop που διοργανώθηκε από την UEFA στις 21 ΚΑΙ 22 Φεβρουαρίου 2023 ως παράδειγμα παγκόσμιας καλής πρακτικής με στόχο να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Επιπλέον, το ΚΕΑΤ προχώρησε στην μετατροπή ενημερωτικού βίντεο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. σε προσβάσιμη μορφή (ακουστική περιγραφή) για άτομα με αναπηρία όρασης από την εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού, κα Λεία Αβραάμ, και ομάδα ωφελούμενων του Παραρτήματος του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.

 

Το ενημερωτικό εγχειρίδιο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. σχετικά με τα «ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ», το οποίο μετεγράφη στο Σύστημα Γραφής και Ανάγνωσης Braille και εκτυπώθηκε από το ΚΕΑΤ.

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η ενίσχυση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία όρασης στον αθλητισμό, μέσω προσβάσιμων μέσων πληροφόρησης και περιγραφής των προγραμμάτων και των ενημερωτικών δράσεων  του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. στο Σύστημα Γραφής και Ανάγνωσης Braille, καθώς και η ενημέρωση, στήριξη και εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία όρασης και των οικογενειών τους αναφορικά με τις αξίες που διέπουν τον αθλητισμό, αλλά και τους τους κινδύνους που επιφέρει στην υγεία η χρήση απαγορευμένων ουσιών.

 

Το ενημερωτικό εγχειρίδιο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. σχετικά με τα «ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ», το οποίο μετεγράφη στο Σύστημα Γραφής και Ανάγνωσης Braille και εκτυπώθηκε από το ΚΕΑΤ.