Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν η Διοικητής και Πρόεδρος του ΚΕΑΤ, με τη νόμιμη εκπρόσωπο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Off Stream – Καινοτομία και Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό»

Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν η Διοικητής και Πρόεδρος του ΚΕΑΤ, με τη νόμιμη εκπρόσωπο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Off Stream – Καινοτομία και Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό»

Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, η Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, κ. Σοφία – Λευκή Χαμονικολάου με τη νόμιμη εκπρόσωπο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Off Stream – Καινοτομία και Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό», κ. Στυ-λιανή Αναστασάκη, με στόχο μέσω αυτής της σύμπραξης να επιτευ-χθεί η ασφαλής και ανεμπόδιστη πρόσβαση ατόμων με οπτική ανα-πηρία σε έργα τέχνης και σε χώρους πολιτισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Διαβάστε αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ:

Δελτίο Τύπου ΚΕΑΤ-19.10.21-off stream.pdf – Google Drive

Στην φωτογραφία (από αριστερά): Η κ. Χαμονικολαόυ για το ΚΕΑΤ και οι κυρίες Αναστασάκη και Βλάχου για την Off-Stream.