Επιμόρφωση πάνω στις τεχνικές βλέποντος συνοδού για ΑμεΑΟ στο “ΕΕΕΕΚ μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες” Αιγάλεω

Στιγμιότυπο από την εκπαίδευση στο "ΕΕΕΕΚ μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες" στο Αιγάλεω.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του “ΕΕΕΕΚ μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες” στο Αιγάλεω παρακολούθησε πρόγραμμα επιμόρφωσης πάνω στις τεχνικές βλέποντος συνοδού για άτομα με αναπηρία όρασης από την Εκπαιδεύτρια Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης, Γεωργία Κυριτσοπούλου.

Η Εκπαιδεύτρια Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης, Γεωργία Κυριτσοπούλου, δείχνει την τεχνική συνοδείας ατόμων με οπτική αναπηρία στην περίπτωση που υπάρχει σκάλα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον για την επιμορφωτική αυτή δράση, η οποία είχε ως στόχο την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των μαθητών με οπτική αναπηρία στην καθημερινότητά τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.