ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, με τίτλο “Εκπαίδευση και Μαθητές με Αναπηρία Όρασης στο Σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο “Προκλήσεις και Προοπτικές'”.

Σάββατο 4 Νοεμβρίου, ώρα 11:00 – 14:00 στο Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, Κ. Καρτάλη 152, Βόλος.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΑΤ σε Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, με τίτλο: "Εκπαίδευση και Μαθητές με Αναπηρία Όρασης στο Σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο "Προκλήσεις και Προοπτικές"
Σάββατο 4 Νοεμβρίου, ώρα 11:00 - 14:00 στο Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, Κ. Καρτάλη 152. Βόλος.