ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Λογότυπο του ΚΕΑΤ

Επιμορφωτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΕΑΤ σε Εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, καθώς και στους Εργζόμενους στις Δομές Υγείας στην Πρόσβση και την Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία Όρασης.
Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, ώρα 11:00-14:00, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, Κασσάνδρου 6, 4ος όροφος

Το ΚΕΑΤ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Αν. Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Υπουργείου Υγείας διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α ΄ και Β ΄ βαθμού καθώς και για Εργαζόμενους στις Δομές Υγείας, όπως επίσης και για Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, στην Πρόσβαση και Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία Όρασης.

Επιμορφωτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΕΑΤ σε Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. με τίτλο "Εκπαίδευση και Μαθητές με Αναπηρία Όρασης στο Σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο "Προκλήσεις και Προοπτικές".
Σάββατο 11 Νοεμβρίου, ώρα 11:00-14:00, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, Κασσάνδρου 6, 4ος όροφος

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί για τους μεν Εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α ΄ και Β ΄ βαθμού και στις Δομές Υγείας την Παρασκευή 10/11/2023, για τους δε Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης το Σάββατο 11/11/2023, στις 11:00 -14:00. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, Κασσάνδρου 6, 4ος όροφος.