ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ 10 και 11/11/2023

Η Φρίντα, σκύλος-οδηγός του χρήστη Αθανασίου Σιδέρη

Την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023, το ΚΕΑΤ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Αν. Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Υπουργείου Υγείας, διοργάνωσε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα σε Εργαζόμενους  στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και στις Δομές Υγείας, στην Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία Όρασης, καθώς και σε Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: Εκπαίδευση και Μαθητές με Αναπηρία Όρασης στο Σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο “Προκλήσεις και Προοπτικές”, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας.

Ομαδική φωτογραφία από τη δράση. Στη φωτογραφία εμφανίζονται:  η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ, κα Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Αν. Μακεδονίας, κος Σμαράγδος Κρεμμύδας,, η Γραμματέας της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Αν. Μακεδονίας, κα Βούλα Πανταζίδου,, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΕΑΤ, κα Μαρία Αζούκη,   ο  χρήστης σκύλου-οδηγού μαζί με το σκύλο-οδηγό του τη Φρίντα, κος Θανάσης Σιδέρης,, η Εκπαιδεύτρια Κινητικότητας του ΚΕΑΤ Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κα Λεία Αβραάμ, η Εκπαιδεύτρια Κινητικότητας της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Αν. Μακεδονίας, κα Γιώτα Πάνου,, η  Κοινωνική Λειτουργός του ΚΕΑΤ, κα Πανηγυράκη Μαρία και πολλοί άλλοι…

Παρευρέθησαν εκεί η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ, κα Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Αν. Μακεδονίας, κος Σμαράγδος Κρεμμύδας, η Γραμματέας της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Αν. Μακεδονίας, κα Βούλα Πανταζίδου,, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΕΑΤ, κα Μαρία Αζούκη,   ο χρήστης σκύλου-οδηγού μαζί με το σκύλο-οδηγό του τη Φρίντα, κος Θανάσης Σιδέρης, η Εκπαιδεύτρια Κινητικότητας του ΚΕΑΤ Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κα Λεία Αβραάμ, η Εκπαιδεύτρια Κινητικότητας της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Αν. Μακεδονίας, κα Γιώτα Πάνου, η  Κοινωνική Λειτουργός του ΚΕΑΤ, κα Πανηγυράκη Μαρία και πολλοί άλλοι…

Παρουσίαση του Προγράμματος από τη Διοικήτρια και Πρόεδρο του ΔΣ του ΚΕΑΤ, κα Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου
Ο κος Θανάσης Σιδέρης, χρήστης σκύλου-οδηγού με το σκύλο-οδηγό του, τη Φρίντα.