ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24, 25/11/2023

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση.

Στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2023 το ΚΕΑΤ, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Υπουργείου Υγείας, διοργάνωσε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα σε Εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και στις Δομές Υγείας, στην Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία Όρασης, καθώς επίσης και σε Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: “Εκπαίδευση και Μαθητές με Αναπηρία Όρασης στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο “Προκλήσεις και Προοπτικές”.

Οι συμμετέχοντες του Προγράμματος στην είσοδο του ΚΕΑΤ παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Το Πρόγραμμα διεξήχθη στο ΚEAT Παράρτημα Θεσσαλονίκης και η ανταπόκριση του κοινού σ’αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

Παρουσίαση του προγράμματος από τη Διοικήτρια και Πρόεδρο του ΔΣ του ΚΕΑΤ, κα Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου.