Ενημέρωση για το DENTIST PASS

λογότυπο: DENTIST pass (με πορτοκαλί και μπλέ γράμματα)

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Οικονομική ενίσχυση για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών». Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://vouchers.gov.gr/dentistpass) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, από 23 Μαΐου 2023 έως και 22 Οκτωβρίου 2023.

Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους ως εξής:


• Για ΑΦΜ που λήγουν σε 1, από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023
• Για ΑΦΜ που λήγουν σε 2, από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023
• Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3, από την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023
• Για ΑΦΜ που λήγουν σε 4, από την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023
• Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5, από τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023
• Για ΑΦΜ που λήγουν σε 6, από την Τρίτη 30 Μαΐου 2023
• Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7, από την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023
• Για ΑΦΜ που λήγουν σε 8, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023
• Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9, από την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023
• Για ΑΦΜ που λήγουν σε 0, από τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023


Η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ μπορεί να γίνεται από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 για όλους τους ΑΦΜ.

Το Πρόγραμμα αποτελεί μέτρο ενίσχυσης για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών και χρηματοδοτείται σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.». Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας της προληπτικής οδοντιατρικής στα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, η εμπέδωση της φιλοσοφίας της προληπτικής οδοντιατρικής και η ενημέρωση γονέων και παιδιών για την ανάγκη της επιμελούς φροντίδας της στοματικής κοιλότητας, ώστε τα
τελευταία να μεγαλώσουν χωρίς οδοντιατρικά προβλήματα. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έλεγχο της στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και απομάκρυνση πλακών, φθορίωση και εν γένει παροχή οδηγιών για τη στοματική υγιεινή των παιδιών.

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος «Dentist Pass» είναι παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2016, διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).


Η ενίσχυση λαμβάνεται για λογαριασμό κάθε ωφελούμενου παιδιού από ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως ο εκπρόσωπος του παιδιού για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος. Το φυσικό αυτό πρόσωπο, στο οποίο πιστώνεται το ποσό της ενίσχυσης, νοείται ως ο Δικαιούχος της ενίσχυσης.


Το ύψος της ενίσχυσης ανά ωφελούμενο (παιδί) ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40€). Η οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο πιστώνεται στον δικαιούχο σε μία ψηφιακή χρεωστική κάρτα (pass). Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο ή τμήμα του πραγματικού κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας του ωφελούμενου παιδιού ή των ωφελούμενων παιδιών έως του ανωτέρω ποσού. Το ανωτέρω χρηματικό ποσό χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους δικαιούχους για την πληρωμή πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας προς τους συγκεκριμένους ωφελούμενους για
τους οποίους έχει εξ αρχής εκδοθεί και προορίζεται. Δεν επιτρέπονται χρήση του ποσού αυτού για άλλο σκοπό, αξιοποίησή του από τρίτο πρόσωπο ή ανάληψή του.

Αναλυτικές πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε εδώ: https://vouchers.gov.gr/dentistpass