Εκπαιδευτική επίσκεψη της Ομάδας Εθελοντισμού των Αρσακείων Σχολείων στο ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης

Στιγμιότυο από την εκπαιδευτική επίσκεψη. Οι ωεφελούμενο είναι καθισμένοι και οι μαθητές ετοιμάζονται να δείξουν ένα πείραμα χημείας.

Μία εποικοδομητική εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποίησαν μαθητές του Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης στην Περιφερειακή Διεύθυνση-Παράρτημα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) στη Θεσσαλονίκη.

Στιγμιότυπο από πείραμα χημείας που κάνουν οι μαθητές με δοκιμαστικό σωλήνα.

Η Χημεία βρίσκεται στην καθημερινή μας ζωή και αυτό απέδειξε η Ομάδα Εθελοντισμού των δύο Σχολείων. Οι μαθητές έκαναν πρακτική επίδειξη του φαινομένου της τήξης, της εξάτμισης και των εξώθερμων- ενδόθερμων αντιδράσεων με τρόπο άμεσο, αντιληπτό και κατανοητό για τους ωφελούμενους του Κ.Ε.Α.Τ. Το πείραμα όμως που ενθουσίασε ιδιαίτερα το κοινό των μαθητών ήταν η καύση αερίου υδρογόνου και ο θόρυβος που παρήγαγε.

Φωτογραφία από την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ΚΕΑΤ η Ομάδα Εθελοντισμού των Αρσακείων Σχολείων. Κάποιοι μαθητές κάνουν ένα πείραμα χημείας και οι ωφελούμενοι του ΚΕΑΤ παρακολουθούν τη διαδικασία.

Μέσα από την βιωματική εμπειρία των πειραμάτων ήρθαν όλοι πιο κοντά στον μαγικό κόσμο της Χημείας!