Στο ΚΕΑΤ λειτουργούν προγράμματα εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση όλων των ενδιαφερόμενων και όσων επιθυμούν να εργασθούν ή εργάζονται με άτομα με αναπηρία όρασης στη γραφή Braille.

Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις και αποδεδειγμένα εντάσσονται στις αντίστοιχες κατηγορίες που προκύπτουν:

 1. άτομα με ποσοστό οπτικής αναπηρίας 50% και άνω και νεοτυφλωθέντες, καθώς και συγγενείς Α’ βαθμού, αυτών,
 2. σπουδαστές που εκτελούν την πρακτική τους άσκηση στο ΚΕΑΤ,
 3. άνεργοι,
 4. χαμηλόμισθοι σύμφωνα με τα εκάστοτε ορισθέντα εισοδηματικά κριτήρια,
 5. εργαζόμενοι του Κ.Ε.Α.Τ. και συγγενείς Α’ βαθμού αυτών,
 6. εξωτερικοί συνεργάτες

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία:
 1.  i. Αίτηση συμμετοχής, ii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, iii. Προσκόμιση γνωμάτευσης από τα ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται το ποσοστό της οπτικής αναπηρίας,
  iv. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης προς απόδειξη του Α’ βαθμού συγγένειας, v. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 2.  i. Αίτηση συμμετοχής, ii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, iii. Βεβαίωση σπουδών από το πανεπιστημιακό ίδρυμα φοίτησης, iv. Πιστοποιητικού εμβολιασμού
 3.  i. Αίτηση συμμετοχής, ii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, iii. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ, iv. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  v. Πιστοποιητικού εμβολιασμού
 4.  i. Αίτηση συμμετοχής, ii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, iii. Προσκόμιση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης, iv. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, v. Πιστοποιητικού εμβολιασμού
 5.  i. Αίτηση συμμετοχής, ii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, iii. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης προς απόδειξη του Α’ βαθμού συγγενείας, iv. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, v. Πιστοποιητικού εμβολιασμού
 6.  i. Αίτηση συμμετοχής, ii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, iii. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, iv. Πιστοποιητικού εμβολιασμού

 

Στις εξετάσεις λαμβάνουν μέρος, οι εκπαιδευόμενοι από το ΚΕΑΤ, αλλά και εκπαιδευόμενοι από άλλους φορείς. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται είναι αναγνωρισμένα από το δημόσιο.

 

Για να αιτηθείτε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille, συμπληρώστε την αίτησή σας εδώ

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Αθήνα

Εκπαιδεύτρια Braille: Σεραΐνα Κορομηλή
Τηλέφωνο: 210 9595880 (εσωτερικό 226)
Ώρες Επικοινωνίας: 11:00 – 17:00

 

Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτής Braille: Γιώργος Διαμαντής
Τηλέφωνο: 2310 830095 (εσωτερικό 113)
Ώρες Επικοινωνίας: 11:00 – 18:00