Στο ΚΕΑΤ λειτουργούν προγράμματα εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση όλων των ενδιαφερόμενων και όσων επιθυμούν να εργασθούν ή εργάζονται με άτομα με αναπηρία όρασης στη γραφή Braille.

Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις και αποδεδειγμένα εντάσσονται στις αντίστοιχες κατηγορίες που προκύπτουν:

  1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας όρασης 50% και άνω και νεοτυφλωθέντες
  2.  Συγγενείς Α’ βαθμού, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας όρασης 50% και άνω καθώς και νεοτυφλωθέντων
  3. Άνεργοι κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ,
  4. Εργαζόμενοι στο ΚΕΑΤ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία:
  1.  α) Αίτηση συμμετοχής, β) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, γ) προσκόμιση γνωμάτευσης από τα ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται το ποσοστό της οπτικής αναπηρίας, δ) αντίγραφο τίτλου σπουδών ή βεβαίωση φοίτησης.
  2. α) Αίτηση συμμετοχής, β) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, γ) προσκόμιση γνωμάτευσης από τα ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας όρασης του ατόμου με τη συγγένεια Α΄βαθμού, δ) βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης προς απόδειξη του Α’ βαθμού συγγένειας, ε) αντίγραφο τίτλου σπουδών.
  3.  α) Αίτηση συμμετοχής, β) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, γ) δελτίο ανεργίας σε ισχύ, δ) αντίγραφο τίτλου σπουδών.
  4.  α) Αίτηση συμμετοχής, β) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, γ) αντίγραφο τίτλου σπουδών, δ) βεβαίωση εργασιακής σχέσης με το ΚΕΑΤ.

 

Στις εξετάσεις λαμβάνουν μέρος, οι εκπαιδευόμενοι από το ΚΕΑΤ, αλλά και εκπαιδευόμενοι από άλλους φορείς. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται είναι αναγνωρισμένα από το δημόσιο.

 

Για να αιτηθείτε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille, συμπληρώστε την αίτησή σας εδώ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αθήνα

Εκπαιδεύτρια Braille: Σεραΐνα Κορομηλή
Τηλέφωνο: 210 9595880 (εσωτερικό 226)
Ώρες Επικοινωνίας: 11:00 – 17:00

 

Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτής Braille: Γιώργος Διαμαντής
Τηλέφωνο: 2310 830095 (εσωτερικό 113)
Ώρες Επικοινωνίας: 11:00 – 18:00