Εκπαίδευση για την Πιστοποίηση ατόμων με οπτική αναπηρία στη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (2022-2023)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στην εκμάθηση γνώσης Πληροφορικής & Χειρισμού Η/Υ

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως τυφλών (ΚΕΑΤ) σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού “ProCert IKE”  υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Πληροφορικής, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΑΤ σε Αθήνα (Κεντρική Υπηρεσία) και Θεσσαλονίκη (Περιφερειακή Διεύθυνση/Παράρτημα).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/2J6iseX66r5CDSy29

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας η οποία έχει ως εξής:

  1. Μαθητές
  2. Φοιτητές/Σπουδαστές
  3. Ενήλικες

* Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στις εγκαταστάσεις του ΚΕΑΤ, όπου και θα διενεργούνται τα μαθήματα πληροφορικής, είναι η προσκόμιση του πιστοποιητικού εμβολιασμού.