Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται και ο/η εκάστοτε Διοικητής/τρια του ΚΕΑΤ.

Διοικήτρια

Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου του Κωνσταντίνου
Σύμφωνα με την Δ1/30728/9870/19.10.2020 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Διοικητικό συμβούλιο

1. Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός – φιλόλογος, Διοικήτρια του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Γκίκα του Ευσταθίου, εκπαιδευτικό – φιλόλογο
2. Παναγιώτα Σακελλαριάδου του Ηλία, τραπεζικός υπάλληλος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Στρατιώτου του Ιωάννη, οικονομολόγο – σύμβουλο επενδύσεων
3. Γεώργιος Προεστός του Κοσμά, ελεύθερος επαγγελματίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βάιο Γιαννίρη του Ιωάννη, καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής
4. Παναγιώτα Μάνου του Σωτηρίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Στέργιο Σιούτη του Χρήστου, Προϊστάμενο Τμήματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
5. Αναστασία Γκουβατζή του Νικολάου, υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Γκανά του Γεωργίου, ομοίως
6. Νικόλαος Βασιλείου του Ιωάννη, εκπρόσωπος των εργαζομένων του Κέντρου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Αζούκη του Ιωάννη, ομοίως
7. Σηφάκης Δημήτριος του Φραγκίσκου, εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μαρκοστάμο Παναγιώτη του Αθανασίου, ομοίως

Δομή

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ