Διοικήτρια

Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου του Κωνσταντίνου
Σύμφωνα με την Δ1/30728/9870/19.10.2020 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Διοικητικό συμβούλιο

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 112889/19.12.2023 (ΦΕΚ 1407/29.12.2023 τ.ΥΟΔΔ) απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ορίζεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΑΤ αποτελούμενο από τους:

  1. Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός – φιλόλογος, Διοικήτρια του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μητρόπουλο του Αποστόλου, δικηγόρο.
  2. Κωνσταντίνος Θρουβάλας του Παναγιώτη, οικονομολόγος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μηνά Χαμπαρτσουμιάν του Χαμπαρτσούμ, ιδιωτικό υπάλληλο.
  3. Μαρία-Ευφραιμία Γερασοπούλου του Ζήση, δικηγόρος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Βασιλείου του Ιωάννη, δάσκαλο προσανατολισμού-κινητικότητας.
  4. Παναγιώτα Μάνου του Σωτηρίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Στέργιο Σιούτη του Χρήστου, Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικών και Προγραμμάτων Αποϊδρυματοποίησης ΑμεΑ, Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
  5. Φίλιππος Κατσούλης του Δημητρίου, υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Αναστασία Γκουβατζή του Νικολάου, ομοίως.
  6. Αναστασία Παγούνη του Ιωάννη, εκπρόσωπος εργαζομένων του Κέντρου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Αζούκη του Ιωάννη, ομοίως.
  7. Δημήτριος Σηφάκης του Φραγκίσκου, εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Μαρκοστάμο του Αθανασίου, ομοίως.

Δομή

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ