Διεξαγωγή επιμορφωτικών ημερίδων στο ΚΕΑΤ Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Στιγμιότυπο από την επίδειξη τεχνικών παροχής Πρώτων Βοηθειών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης τόσο των εργαζομένων όσο και των ωφελούμενων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, διοργανώθηκαν πρόσφατα δύο ημερίδες στο ΚΕΑΤ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Από αριστερά η Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/σης του ΚΕΑΤ, κα Μαρία Αζούκη, η Διοικήτρια και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΑΤ, κα Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου, εκπαιδευτικοί και ωφελούμενοι του ΚΕΑΤ παρακολουθούν το σεμινάριο.

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΑΤ επιμορφωτικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από την εταιρεία “Givelife” και την κα Ειρήνη Νικάκη, Εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών και Διασώστρια.

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών. Η κα Ειρήνη Νικάκη, Εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών και Διασώστρια δείχνει τεχνικές Πρώτων Βοηθειών.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν με μεγάλη ανταπόκριση εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί καθώς και ωφελούμενοι του ΚΕΑΤ.

Η δράση συντονίστηκε από την Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία του ΚΕΑΤ και ειδικότερα από την κα Πανηγυράκη, Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου, και την κα Κωστοπούλου, Ψυχολόγο.

Το κοινό παρακολουθεί το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών.

Στη συνέχεια, την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα στο Παράρτημα του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, με θέμα “Εισαγωγική ενημέρωση για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και τον HIV/AIDS”.

Στιγμιότυπο από την ενημερωτική ημερίδα στο Παράρτημα του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, με θέμα "Εισαγωγική ενημέρωση για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και τον HIV/AIDS".

Ομιλήτρια στην ημερίδα ήταν η κα Χαλκίδου Σοφία, Ψυχολόγος Υγείας MSc ΠΕΡ. ΕΟΔΥ Β.Ε. Συμμετείχαν επίσης η κα Σταλένη Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργός του ΚΕΑΤ, και ο κ Μητσάκης Χρήστος, Ψυχολόγος του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.

Στιγμιότυπο από δραστηριότητες που έγιναν στην ενημερωτική ημερίδα.

Την ημερίδα παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον οι ωφελούμενοι του εκπαιδευτικού τμήματος του Παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη.

Φωτογραφία από ενημερωτική ημερίδα στο Παράρτημα του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, με θέμα "Εισαγωγική ενημέρωση για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και τον HIV/AIDS".  Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο μαζί με τους ομιλητές.

Η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελεί πάντα κύριο στόχο για τους ωφελούμενους του Κέντρου μας.