Διάθεση του γυμναστηρίου του ΚΕΑΤ προς άθληση των ωφελούμενών του

Λογότυπο ΚΕΑΤ/ σύνδεσμος για αρχική οθόνη

Η Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα) διαθέτει το γυμναστήριό του προς άθληση όλων των ωφελούμενων του κέντρου, μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών, καθημερινά από την Παρασκευή 10 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρες 09:30-17:30, με την εποπτεία των καθηγητών φυσικής αγωγής του Κέντρου μας.

Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε συμμετοχή έως και την Πέμπτη 09/06/2022 αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokolo@keat.gr.