Β’ ΦΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΑΤΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης έναρξης της Β’ φάσης του Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 της υπ. αριθ. 28458 Κ.Υ.Α. «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» (ΦΕΚ 1427/Β’/24.03.2022) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο για να συμμετάσχει, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την «Αίτηση Συμμετοχής» στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikosvoithos.gov.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναρτώνται στην οικεία ενότητα στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης, έως και τις 11.06.2023.

Μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ, καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.