Αποτελέσματα εξεταστικής Ιουνίου – Ιουλίου 2021, Θεσσαλονίκη

Λογότυπο ΚΕΑΤ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης της εξεταστικής Ιουνίου – Ιουλίου 2021 2020.

Στην εξεταστική περίοδο Πιστοποίησης της Γραφής Braille, Ιουνίου – Ιουλίου 2021, συμμετείχαν τριακόσιοι τριάντα έξι (336) εξεταζόμενοι. Στις εξετάσεις συμμετείχαν υποψήφιοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην δημοσιευθεί το όνομά τους στις καταστάσεις επιτυχίας ή αποτυχίας.

Επιτυχόντες: Τριακόσιοι είκοσι έξι (326)
Αποτυχόντες: Δέκα (10)

Δεν περιλαμβάνονται στους Πίνακες 27 επιτυχόντες και 3 αποτυχόντες που δήλωσαν να μην αναρτηθεί το αποτέλεσμα της εξέτασής τους στην ιστοσελίδα του ΚΕΑΤ

Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ