Ανοιχτό κάλεσμα καλλιτεχνών για συμμετοχή στον 2o διαγωνισμό τραγουδιού International Low-Vision Song Contest

λογότυπο INTERNATIONAL LOW-VISION SONG CONTEST

Ανοιχτό κάλεσμα καλλιτεχνών για συμμετοχή στον 2o διαγωνισμό τραγουδιού International Low-Vision Song Contest, με καταληκτική ημερομηνία την 24η Φεβρουαρίου 2023.  

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) συμμετέχει ως εταίρος στη διεξαγωγή του δεύτερου διαγωνισμού τραγουδιού International Low-Vision για μουσικούς με αναπηρία όρασης και ο οποίος θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023. Τον διαγωνισμό τραγουδιού International Low-Vision διοργανώνουν από κοινού η οργάνωση VIEWS International και το DBSV. Φέτος μάλιστα για πρώτη φορά θα μπορούν να συμμετάσχουν καλλιτέχνες όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά από όλο τον κόσμο.

Το ΚΕΑΤ με τη σειρά του, ως ο εθνικός φορέας εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία όρασης, καλεί όλους/όλες τους/τις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες να αποστείλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 στο παρακάτω e-mail: keat.eurolowvis1on@gmail.com.

Κατόπιν, το ΚΕΑΤ, θα προβεί στη συλλογή όλων των υποψηφιοτήτων, οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΚΕΑΤ προκειμένου να γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε δεύτερο χρόνο θα γίνει παρουσίαση αυτών με την συμμετοχή του κοινού σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες που θα βρίσκονται σε ισχύ. Σε αυτή την παρουσίαση, θα ανακοινωθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την εθνική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό τελικό, μέσω σχετικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. (Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση).

Α. Προϋποθέσεις συμμέτοχης:

1. Ο/Η στιχουργός του τραγουδιού ή ο/η συνθέτης ή ένας/μία από τους τραγουδιστές να έχει αναπηρία όρασης.

2. Το τραγούδι να έχει μέγιστη διάρκεια τα 4 λεπτά.

3. Η συμμετοχή να αποσταλεί ως βίντεο ή ως αρχείο ήχου, και να συνοδεύεται από σχετικές φωτογραφίες.

4. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να συμφωνούν με όλους τους όρους συμμετοχής, δηλαδή ότι σε περίπτωση που επιλεγούν, το ηχητικό, βιντεοσκοπημένο και φωτογραφικό υλικό τους, θα μεταδοθεί και θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, και άρα, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για ζωντανή συνέντευξη κατά τη διάρκεια της τελικής παρουσίασης.

Β. Κανονισμός συμμετοχής:

1. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες κάτω των 18 ετών θα πρέπει να προσκομίσουν υπογεγραμμένη έγκριση από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

2. Ένας/Μία από τους δημιουργούς της μουσικής ή των στίχων ή ένας/μία από τους ερμηνευτές, θα πρέπει να έχουν αναπηρία όρασης. (Δεν απαιτούνται σχετικά πιστοποιητικά).

3. Τα τραγούδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν στίχους και να διαρκούν το πολύ 4 λεπτά.

4. Το τραγούδι μπορεί να ερμηνευτεί σε οποιαδήποτε γλώσσα και να ανήκει σε οποιοδήποτε μουσικό στυλ.

5. Το τραγούδι θα πρέπει να είναι πνευματικό έργο των ίδιων των διαγωνιζομένων.

6. Το τραγούδι θα πρέπει να υποβληθεί ως αρχείο βίντεο ή ως αρχείο ήχου και να συνοδεύεται από φωτογραφίες. Αυτό σημαίνει ότι τα τραγούδια δεν θα ερμηνεύονται ζωντανά.

7. Στην αίτηση συμμετοχής ο/η κύριος/κύρια υπεύθυνος/υπεύθυνη της αίτησης θα πρέπει να αναφέρει τα εξής στοιχεία:

I. Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και διαδικτυακό τόπο (αν υπάρχει)

II. Τον κατάλογο όλων των προσώπων που συμμετέχουν στο τραγούδι. Αναλυτικά: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ρόλος τους στο τραγούδι (στίχοι, μουσική, ερμηνεία, κλπ) και αναφορά για τον καθένα ξεχωριστά, εάν υπάρχει αναπηρία όρασης.

III. Διαβεβαίωση του υπεύθυνου ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα συμφωνούν με την αίτηση και τους όρους του διαγωνισμού.

8. Με την αίτησή τους, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες συμφωνούν με όλους τους προαναφερθέντες όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό.

9. Συμφωνούν, τέλος, ότι σε περίπτωση που επιλεγούν, το ηχητικό, βιντεοσκοπημένο και φωτογραφικό υλικό τους θα μεταδοθεί και θα δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο. Επίσης, δεσμεύονται ότι θα είναι διαθέσιμοι για μια σύντομη ζωντανή συνέντευξη τόσο για την εθνική διαδικασία επιλογής εκπροσώπου, όσο και για τον ευρωπαϊκό τελικό της 12ης Μαΐου.

Γ. Διαδικασία επιλογής/αξιολόγησης του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα:

1. Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕΑΤ (keat.eurolowvis1on@gmail.com) με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.

2. Τα αποτελέσματα του ελληνικού τελικού θα ανακοινωθούν την ημέρα της παρουσίασης, η οποία θα οριστεί στην πορεία.

3. Μια συμμετοχή ανά χώρα θα λάβει μέρος στον ευρωπαϊκό τελικό.

4. Δεν παρέχονται κονδύλια για την προεπιλογή και προπαρασκευή της συμμετοχής.

5. Το έπαθλο για τον νικητή του διαγωνισμού, δωρεά της Amazon, επίσημο χορηγό του ILSC, είναι ένα ηχείο Echo Studio 3D Audio.