Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το ΚΕΑΤ θα ενημερώνει το κοινό για τις πολύπλευρες δράσεις που αναπτύσσει και για την υποστήριξη που παρέχει στα παιδιά – πρόσφυγες με οπτική αναπηρία, σε μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει τη διπλή διάκριση, της προσφυγιάς και της αναπηρίας.

Αναμφισβήτητα, πολλές από τις δομές για άτομα με αναπηρία που ανήκουν στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας. Το ίδιο ισχύει και για τα κέντρα υποδοχής προσφύγων που φιλοξενούν άτομα με ή χωρίς αναπηρία, αν και το ποσοστό που αντιμετωπίζει κάποιου είδους αναπηρία υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 10%.

Το ΚΕΑΤ συστρατεύεται σε κοινή δράση με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο αγώνας ενάντια στην καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι υπόθεση που μας αφορά όλους.