Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Το 1999 δημιουργήθηκε το Εργαστήριο Ειδικού Εποπτικού Υλικού (ΕΕΕΥ) και λειτουργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Σκοπό έχει να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην εκπαιδευτική διαδικασία των ατόμων με αναπηρία όρασης και των τυφλο-κωφών μαθητών. Το ΕΕΕΥ, με νέες εξειδικευμένες κατασκευές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμβάλει σε μια νέα παιδαγωγική προσέγγιση αναπτύσσοντας τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη συμμετοχή και τη διασκέδαση των παιδιών.

Οι τομείς δράσης του ΕΕΕΥ είναι:

  • Η σχεδίαση και παραγωγή του αναγκαίου εποπτικού υλικού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των βαθμίδων, ώστε να πετυχαίνεται αρτιότερη κατανόηση της διδασκόμενης ύλης, του περιβάλλοντος και της κινητικότητας.
  • Η υλοποίηση προτάσεων των διδασκόντων για την προσαρμογή και δημιουργία ανάγλυφων εικόνων, χαρτών και μακετών της διδασκόμενης ύλης.
  • Η αναπαραγωγή του εποπτικού υλικού σε επαρκή αντίγραφα, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να επωφελούνται από τη νέα εκπαιδευτική προσέγγιση.
  • Η έρευνα υλικών, τρόπων κατασκευής και μεθοδολογίας, εργαλείων, παραγωγής κλπ.
  Στοιχεία Επικοινωνίας
Αθήνα                     

Γιώργος Πράνταλος
Τηλέφωνο: 210 9595880 (εσωτερικό 109)

 
Ανάγλυφος χάρτης της περιοχή του ΚΕΑΤ στην Αθήνα. Εμφανίζεται την περιοχή από το ΚΕΑΤ ως το 2ο Γυμνάσιο Καλλιθέας.
Ανάγλυφος χάρτης
Μακέτα που αναπαριστάνει ένα παραδοσιακό πέτρινο γεφύρι με πέντε  ασύμμετρες καμάρες. Ενώνει τις όχθες ενός ποταμού και διακρίνεται ο δρόμος που συνδέει. Κ3 Κατασκευή χάρτη
Μακέτα πέτρινου γεφυριού
Κατασκευή μήτρας όπου θα απεικονίζεται ανάγλυφος ο χάρτης της Πελοποννήσου. Ο τεχνίτης κόβει με ψαλίδι χαρτί με υφή για να αναπαραστήσει νησιά που περιβάλλουν την Πελοπόννησο. Η μήτρα θα χρησιμοποιηθεί στη μηχανή θερμοφόρμ για την παραγωγή αντιτύπων.
Κατασκευή χάρτη