Εκτύπωση

Κώδικας braille

Ο κώδικας Nemeth για μαθηματικά και επιστημονικά σύμβολα, αναθεώρηση 1972 (στα αγγλικά)

Κώδικας braille για τη Χημεία (στα αγγλικά)