Εκτύπωση

 

17 Ιουνίου 2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΚΕΑΤ

Καλλιθέα, 17.06.2020
Αρ. Πρωτ. : 1505
   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΚΕΑΤ, Ελ. Βενιζέλου 210,  Καλλιθέα.
(άρθρο 118 του ν. 4412/2016)

Προϋπολογισμός 2.294,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
CPV 75251000-0
Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  κατ’ αποκοπή τιμή

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΕΗΔ 12/728/28-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΑΨ469ΗΜΕ-Μ01) απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση του ελέγχου των πυροσβεστήρων στις κεντρικές εγκαταστάσεις του (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΑΤ, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως την 25η μηνός Ιουνίου και ώρα 10.00 πρωινή.

Για να δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά πατήστε εδώ

 

 

9 Ιουνίου 2020: Ανακοίνωση υποβολής προσφορών προμήθειας άρτου και παροχής υπηρεσιών απολυμανσης για το ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης


Το ΚΕΑΤ  παράρτημα Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την υποβολή προσφορών για την προμήθεια "Άρτου" και παροχή "υπηρεσιών απολύμανσης".

Για να δείτε την ανακοίνωση για την προμήθεια άρτου πατήστε εδώ

Για να δείτε την ανακοίνωση για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης πατήστε εδώ

 

 

 

29 Μαϊου 2020: Ανακοίνωση για προμήθεια γραφικής ύλης για το ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης

Το ΚΕΑΤ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης δέχεται κλειστές προσφορές από την Πέμπτη  28/05/2020 μέχρι και την Τετάρτη 03/06/2020 και ώρα 23:59, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.για την προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών εκτυπωτών και toner, συνολικής αξίας 4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για να δείτε την ανακοίνωση και την κατάσταση των ζητούμενων υλικών πατήστε εδώ

 

 

9 Απριλίου 2020: Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), ανακοινώνει τη Συλλογή Προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

 

2 Απριλίου 2020: Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), ανακοινώνει τη Συλλογή Προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη

 Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

 

17 Μαρτίου 2020: Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου επικουρικού προσωπικού για το παράρτημα του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30.09.2020, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Δείτε το ΦΕΚ 868Β'-16.03.2020 εδώ

Πατήστε εδώ για να δείτε την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

16 Μαρτίου 2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BRAILLE

Το ΚΕΑΤ ανακοινώνει την προκήρυξη υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός εκτυπωτή BRAILLE για τις ανάγκες του παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη.

 Για να δείτε τη προκήρυξη πατήστε εδώ

 

 

28 Φεβρουαρίου 2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό των χώρων του ΚΕΑΤ

 Tο Κέντρον Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ), ΝΠΔΔ, δέχεται κλειστές προσφορές για τον καθαρισμό των χώρων του από ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού για το χρονικό διάστημα από 12/3/2020 μέχρι και 15/6/2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9/3/2020 μέχρι ώρας 13:00

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ

Σημαντική Επισήμανση: Κατόπιν εξέτασης διαφόρων ερωτημάτων που έθεσαν στο Κ.Ε.Α.Τ. επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά τους επί της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 700/28-2-2020 για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων του από 12 Μαρτίου 2020 μέχρι και 15 Ιουνίου 2020, γίνεται γνωστό ότι τελικά ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ επέρχεται στην προαναφερόμενη πρόσκληση. Εξακολουθούν να ισχύουν όσα σε αυτή αναφέρονται ή απορρέουν.

 

 

25 Φεβρουαρίου 2020: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη φύλαξη των χώρων του παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη

Το Κέντρον Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη φύλαξη των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του στην Καλλιθέα Αττικής καθώς και του Παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη, για το χρονικό διάστημα από 31-03-2020 μέχρι και 30-06-2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11 Μαρτίου 2020 και μέχρι ώρας 2:30 μ.μ.

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ

 
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β’- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Τ. ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 674/25-2-2020, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ.

Για να δείτε το διορθωμένο πίνακα 5 εδώ

 

20 Φεβρουαρίου 2020: ΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 722/06-02-2020.- ΘΕΜΑ 15, απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει την «έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Παραρτήματος του ΚΕΑΤ από 26-02-2020 μέχρι και 25-02-2021» (ΑΔΑ: ΨΥΣ5469ΗΜΕ-ΒΙΨ).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 25η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

 

16 Ιανουαρίου 2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ), δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι και 22/1/2020 και ώρα 14:30 στα γραφεία του που βρίσκονται επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου 210 & Σπάρτης στην Καλλιθέα Αττικής, που θα αφορούν στη μεταφορά δύο (2) μαθητών με οπτική αναπηρία του Προνηπιακού του Τμήματος, με ΕΔΧ ΤΑΞΙ μετά συνοδού, από τις οικίες τους σε αυτό.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

10 Ιανουαρίου 2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAPTOPS

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι και 14/1/2020 και ώρα 14:30 στα γραφεία του που βρίσκονται επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 & Σπάρτης στην Καλλιθέα Αττικής, για την προμήθεια δέκα (10) laptops.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ