Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, δέχεται προσφορές για ανάθεση σε πρατήριο καυσίμων κ.λ.π. και κατά προτίμηση, να έχει το κατάστημα – πρατήριό του πλησίον της έδρας του ΚΕΑΤ, για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης τεσσάρων (4) οχημάτων του, κατά το χρονικό διάστημα από 01 / 02 / 2021 μέχρι και 31/12/2021.
Προϋπολογισμός δαπάνης: 22.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι ώρας 11:00 της 18 / 01 / 2021.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ – ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ       

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ