Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Στην εξεταστική περίοδο Πιστοποίησης της Γραφής Braille, Οκτωβρίου - Σεπτεμβρίου 2021, συμμετείχαν  (204) διακόσιοι τέσσερις εξεταζόμενοι. Στις εξετάσεις συμμετείχαν υποψήφιοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην δημοσιευθεί το όνομά τους στις καταστάσεις επιτυχίας ή αποτυχίας.

Επιτυχόντες: εκατόν ενενήντα (190)
Αποτυχόντες: δεκατέσσερις (14)

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

 

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

Για να δείτε τους αποτυχόντες πατήστε εδώ