Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Το κέντρο μας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  16-07-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία του (Γρ. Πρωτοκόλλου 2ος όροφος), που βρίσκονται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 210 & Σπάρτης (είσοδος από οδό Σπάρτης), στη Καλλιθέα Αττικής


ΚΑΛΕΙ


Τους καταρτισμένους στο αντικείμενο και ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή, ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής τους στις διαγωνιστικές διαδικασίες του δημοσίου, να υποβάλουν τις κλειστές προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΚΕΑΤ (στη διεύθυνση της έδρας του, νέο κτίριο, 2ος όροφος), το αργότερο μέχρι και ώρας 11:00 μ.μ. της 16/07/2021 για το παρακάτω έργο:

α. της σύνταξης των Ισολογισμών του ΚΕΑΤ για τα οικονομικά έτη 2018, 2019 & 2020 από ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και

β. της εκτίμησης της περιουσίας του ΚΕΑΤ από ορκωτό Εκτιμητή.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ