Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ  - (Ν.Π.Δ.Δ.)
Καθολικός Διάδοχος του τ. Σωματείου «Οίκος Τυφλών»  &
του  «Ιδρύματος Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος-
Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος»
Κεντρική Υπηρεσία: Ελ. Βενιζέλου 210
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ - Τ. Κ. 17675
Παράρτημα: Β. Όλγας 32, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,  Τ.Κ. 54661

Διεύθυνση Διοικήσεως
Τμήμα Προσωπικού – Οικονομικού                     Καλλιθέα, 10-12-2019
Πληροφορίες: Α. Ματσαγγάνης                          Αριθ. Πρωτ.: 4566
Τηλ.: 210 9531803
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το Κέντρο μας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι 12-12-2019 και ώρα 14:30 στα
γραφεία του, που βρίσκονται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 210 & Σπάρτης,
για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικής αξίας 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στη προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να αναφέρεται το τυχόν
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, επί της τιμής του πρατηρίου κατά την
ημερομηνία μεταφοράς και εναπόθεσής του στη δεξαμενή του Κέντρου μας, που
βρίσκεται στη προαναφερόμενη  διεύθυνση.

                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
                                                                  της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ


                                                                         ΜΑΡΙΑ ΑΖΟΥΚΗ

 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ. Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π4/716/23-10-2019 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: 6Κ4Υ469ΗΜΕ-9ΨΧ) προτίθεται να προβεί στον ετήσια έλεγχο, συντήρηση, υδροστατική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρων, προϋπολογισμού 1.200 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στην παραπάνω ανακοίνωση έχουν αλλαγές. Συγκεκριμένα διαγράφονται οι λέξεις "υδροστατική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρων".

Για να δείτε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

 

 

 

Καλλιθέα, 21.11.2019

Αρ. Πρωτ.: 4316/22-11-2019
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρόζα Πολλέ
Τηλ. 210 9531822, φαξ 210 9595868
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ) Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 716/23.10.2019 – Θέμα ΕΗΔ 2ο  απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει την συγκέντρωση προσφορών για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στο ισόγειο κατάστημα υπό τα στοιχεία IV επί της οδού Βεϊκου 10, στο Κουκάκι.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες κ. Ρόζα Πολλέ, τηλ. 210-9531822.
                

 

 

               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


                            ΜΑΡΙΑ ΑΖΟΥΚΗ

 

 

 

Καλλιθέα, 21-11-2019
Αρ. Πρωτ. : 4302
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Καπέλης
Τηλέφωνα: 2109531803, 210 9595880

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π3/716/23-10-2019  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ34Ο469ΗΜΕ-25Δ) προτίθεται να προβεί στην ετήσια επισκευή και  συντήρηση δύο λεβήτων - καυστήρων στο νέο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας του με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Η εργασία αφορά:
2 λέβητες – καυστήρες των 300.000 kcal/h
και περιλαμβάνει:
Α. Συντήρηση των λεβήτων: Καθαρισμό του θαλάμου καύσης και των αυλών με συρμάτινη βούρτσα, καθαρισμό πίσω μέρους του λέβητα, στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων, σκούπισμα δαπέδου λεβητοστασίου.
Β. Συντήρηση καυστήρων: πλήρη καθαρισμό (μπεκ, στροβιλιστή και ακίδων σπινθηριστή, φίλτρων πετρελαίου, αντλίας πετρελαίου, αεραυλού, πτερυγίων ανεμιστήρα, φωτοκύτταρου, έλεγχο πίεσης διαστολής, έλεγχο αυτομάτου πλήρωσης και καλής λειτουργίας ασφαλιστικών διατάξεων, έλεγχο της καπνοδόχου του συστήματος και καθαρισμό.
Γ. Έκδοση φύλλου ελέγχου και πιστοποιητικού: Μέτρηση και ρύθμιση των καυσαερίων, έκδοση φύλλου ελέγχου και πιστοποιητικού.


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΑΤ, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως την Τρίτη 26.11.2019 και ώρα 12.00 πρωινή.


Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΚΕΑΤ

 

Το ΚΕΑΤ προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την μακροχρόνια δύο ακινήτων όπως παρακάτω:

1. Εκμίσθωση εξαόροφου κτιρίου επί των οδών Τοσίτσα 19 & Οικονόμου, στα Εξάρχεια.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

 

2. Εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Τσακάλωφ 42, Κολωνάκι.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ