Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

31 Ιανουαρίου 2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ BRAILLE, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο 2020.

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ
Για να δείτε τους αποτυχόντες πατήστε εδώ

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι και 14/1/2020 και ώρα 14:30 στα γραφεία του που βρίσκονται επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 & Σπάρτης στην Καλλιθέα Αττικής, για την προμήθεια δέκα (10) laptops.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20/08-01-2020 Απόφαση του Διοικητή & Προέδρου του Δ.Σ, ανακοινώνει την πρόσκληση για συγκέντρωση προσφορών για απεγκατάσταση και εγκατάσταση λέβητα στο παράρτημά του στη Θεσσαλονίκη.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρολογικού υλικού και την αναβάθμιση υφισταμένων καλωδίων παροχής σε τρία ακίνητα του ΚΕΑΤ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

Erasmus+ Project

«ACADAS-ALLIANCE FOR INCLUSIVE ACKNOWLEDGEMENT OF EDUCATIONAL MERITS»

Το Κέντρο Εκπαδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών συμμετέχει ως φορέας σύμπραξης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, υπ’αριθ. 2019-1-ES01-KA201-064237 με τίτλο «ACADAS-ALLIANCE FOR INCLUSIVE ACKNOWLEDGEMENT OF EDUCATIONAL MERITS». Στόχος του έργου είναι να αναλύσει και να ανταλλάξει ορθές πρακτικές πρόληψης, παρέμβασης και παρακολούθησης των μαθητών με αναπηρία που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η ανάγκη αυτού του σχεδίου προέρχεται από τον αντίκτυπο του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στις μειονεκτικές ομάδες και την έλλειψη λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το φαινόμενο αυτό σε επίπεδο ΕΕ. Οι φορείς που συμμετέχουν είναι:

  • ASPABER (Parents’ Association of Mentally Disabled People from Bergantiños) (Ισπανία) - Συντονιστής του έργου
  • Necmettin Erbakan University (Τουρκία)
  •  St Ita's Special School (Ιρλανδία)
  •  PRO MENTE non-governmental organization (NGO) (Κροατία)
  •  EuLab Tec (Ιταλία)
  •  Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκατασράσεως Τυφλών (Ελλάδα)

Facebook:  https://www.facebook.com/acadasproject/
LinkedIN:   https://www.linkedin.com/company/34594025
Instagram: @acadas_project