Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Πάτρας το Νοέμβριο 2017 .

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο 2017 .

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 .

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας στις 20, 21, 22 και 27 Σεπτεμβρίου 2017, .

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών, server, συστηματος αποθήκευσης και λογισμικού για τη λειτουργία του προγράμματος του λογιστηρίου του ΚΕΑΤ» ενδεικτικού  προϋπολογισμού 15.983,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ σύμφωνα με την ΕΗΔ6/679/17-07-2017 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΑΤ.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ