Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο του ΚΕΑΤ στις 15, 18, 19 και 20 Δεκεμβρίου 2017 .

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

 

Αναρτήθηκαν στους πίνακες ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα και του παραρτήματος του Κ.Ε.Α.Τ. στη Θεσσαλονίκη οι προσωρινοί πίνακες των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και ο πίνακας απορριπτέων της υπ' αρίθ. πρωτ. 5211/20-11-2017 ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων πλήρωσης θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 319 Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 314 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 314 Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 314 Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

"Music-Key: inclusion for the sighted and the visually impaired through Music" Project summary as used by the European commission in the Erasmus+ Project results platform "Music-Key", organized by the Center for Education and Rehabilitation for the blind in Greece (CERB greek Name: KEAT), is planned as a project in the type of a youth exchange under KA 1 of the Erasmus+ Programme. It will take place from June 23rd until July 1st 2018 in Athens, Greece and will gather young visually impaired and sighted people from 6 EU countries: BE, BG, DE, GR, IT and UK. Every partner will send a group of five people consisting of two sighted and three visually impaired participants (including one who functions as the group leader), which means that there will be 30 participants in this project in total. This exchange is all about choir singing, the Greek culture and discovering the participating countries' cultures together. It will give its participants the possibility of feeling, finding and exploring themselves and their abilities through making music with other participants in a unique way and to experience the strong ability of music to connect and to unite people coming from different countries and cultural backgrounds, living with different abilities and disabilities. In the end of our exchange the participants will perform a big public concert together to present their work and to raise awareness of how enriching the inclusion of the visually impaired/blind into daily life can be. Furthermore, cultural visits and other types of activities related to the group interests will be planned, to enhance team bonds, inspire and honour Greek hospitality traditions. The main objectives will be: (a) sensitizing sighted and visually impaired people to each other for a better inclusion into daily life (through music and common cultural activities) and (b) encouraging the cultural exchange by presenting and sharing national traditions. By taking part in this project, participants will improve their understanding, experiences and knowledge on living together in Europe and accepting each other, no matter if disabled or not, while sharing and enhancing their common interest in music. They will also benefit by showing and sharing their experiences in their home country keeping on making others aware of the importance of being strong together and including everybody into daily life. As the big final concert will be recorded, there will be a lively result of our Youth Exchange that can be presented on-line and used for promoting inclusion and team spirit through music. After the project, our participants and partner associations will also hold presentations and spread reports about the project to share the experiences with as many people as possible (through social media, public media, communication etc.), to continue the realization of our objectives. The Presentation events where the project's outcome will be presented, shown and played will mainly be addressed to young people aged between 18 and 30, to fascinate and inspire them for participating in or even starting other youth projects within the Erasmus+ programme. Further information will be shared on the partner associations channels (such as Websites, newsletters and on Social Media), Web blogs, Mailing Lists and in Facebook groups to keep the people who are interested in the project's main topic working together on other international European topics. In addition, CERB and partner organisations, will be able to use the multimedia material produced for educational purposes, within the context of their general and localised actions.

For the registation form press here

 

 

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδας το Δεκέμβριο 2017 .

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών ανακοινώνει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Καλλιθέα Αττικής και στο Παράρτημα της Θεσσαλονικής. Μπορείτε να εκτυπώσετε τα δικαιολογητικά στο Παράρτημα Ι (αίτηση-υπευθυνη δηλωση) στις σελίδες 22 και 23 και στο παράρτημα ΙΙ (υπεύθυνη δήλωση) στις σελίδες 24 και 25 της ανακοίνωσης.

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ