Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Καθολικός Διάδοχος του τ. Σωματείου «Οίκος Τυφλών»
& του  «Ιδρύματος Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος-Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος»

Κεντρική Υπηρεσία: Ελ. Βενιζέλου 210
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ - Τ. Κ. 17675
Παράρτημα: Β. Όλγας 32, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τ.Κ. 54641
Ιστοθέση: www.keat.gr
Γραφείο: Διεύθυνσης ΚΕΑΤ –Θεσσαλονίκης: Αικατερίνη Αθανασιάδου
Τηλ.: 2310-844888

Θεσσαλονίκη, 15/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 1237


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε συνέχεια της από με αριθ.πρωτ. 955/ 04/06/2020 ανακοίνωσης υποβολής προσφορών και επειδή δεν κατατέθηκε καμία προσφορά , επαναλαμβάνεται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Ν.Π.Δ.Δ. η ανακοίνωση υποβολής προσφορών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ε.Η.Δ1/726/30-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΛ2469ΗΜΕ-Π26) απόφαση του Δ.Σ., για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, διάρκειας ενός έτους, από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Κ.Ε.Α.Τ. στη Θεσσαλονίκη».
Οι προσφορές θα σταλούν ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Περισσότερες πληροφορίες με τις τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η  Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΖΟΥΚΗ

 

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

 

Το ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)  - Ν.Π.Δ.Δ., με την  αρ. πρωτ. 1891/15-07-2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, καλεί  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. να του υποβάλουν μέχρι και 28-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  2:30 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την προμήθεια 500.000 φύλλων ειδικού συνεχόμενου χαρτιού braille, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.000,00 ευρώ.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ πατήστε εδώ

 

 

Το ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)  - Ν.Π.Δ.Δ., με την  αρ. πρωτ. 1915/17-07-2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, καλεί  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. να  του υποβάλουν  μέχρι και 29-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την προμήθεια TONER, DRUM και FUSER  για τον εκτυπωτή  OKI ES8431dn, προς εκτύπωση εξώφυλλων, σχημάτων και εικόνων των  βιβλίων braille, προϋπολογιζόμενης  2.000,00 ευρώ.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ πατήστε εδώ

 

 

Καλλιθέα, 14.07.2020
Αρ. Πρωτ. 1845


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α΄ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΜΗΣ 18, ΑΘΗΝΑ
με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016)

Προϋπολογισμός 3.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
CPV 4533000-9 για υδραυλικές εργασίες, 44115210-4 για υδραυλικά υλικά, 44411000-4 για είδη εγκαταστάσεων υγιεινής.
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  κατ’ αποκοπή τιμή.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ. Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΕΗΔ 3ο/729/22.06.2020 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: 6ΤΦΦ469ΗΜΕ-2Ψ7) απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση εργασιών ανακαίνισης μπάνιου συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των ειδών υγιεινής σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του στον Α΄ όροφο πολυκατοικίας στην οδό Σύμης 18, Αθήνα.
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν  προσφορά ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο Πρωτόκολλο του Κ.Ε.Α.Τ., Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 14.00.
 
Αναλυτικότερα εδώ

 

 

Το Kέντρο μας προτίθεται να προβεί σε ανάθεση της συντήρησης και καθαρισμού 23 επίτοιχων μονάδων στις κεντρικές εγκαταστάσεις του (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα).

 

Για να δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά πατήστε εδώ