Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), ανακοινώνει τη Συλλογή Προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), ανακοινώνει τη Συλλογή Προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών ανακοινώνει τους Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων έκτακτου επικουρικού προσωπικού, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη.

 

Για να δείτε τον πίνακα Προσληπτέων πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα Απορριπτέων πατήστε εδώ

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30.09.2020, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Δείτε το ΦΕΚ 868Β'-16.03.2020 εδώ

Δείτε και εκτυπώστε την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Το ΚΕΑΤ ανακοινώνει την προκήρυξη υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός εκτυπωτή BRAILLE για τις ανάγκες του παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη.

 

Για να δείτε τη προκήρυξη πατήστε εδώ