Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

 

Το ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)-ΝΠΔΔ, με την με αρ. πρωτ. 2275/31-08-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. να του υποβάλουν μέχρι και 09-09-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την προμήθεια (+/-) 30.000 μεμονωμένα φύλλα ειδικού χαρτιού Braille, συνολικής αξίας 2.550,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ως και των νομίμων κρατήσεων.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

 

 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε ανάθεση εργασιών υδραυλικής εγκατάστασης σε τρία διαμερίσματα ιδιοκτησίας του στη Θεσσαλονίκη.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Καθολικός Διάδοχος του τ. Σωματείου «Οίκος Τυφλών»
& του  «Ιδρύματος Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος-Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος»

Κεντρική Υπηρεσία: Ελ. Βενιζέλου 210
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ - Τ. Κ. 17675
Παράρτημα: Β. Όλγας 32, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τ.Κ. 54641
Ιστοθέση: www.keat.gr
Γραφείο: Διεύθυνσης ΚΕΑΤ –Θεσσαλονίκης: Αικατερίνη Αθανασιάδου
Τηλ.: 2310-844888

Θεσσαλονίκη, 15/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 1237


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε συνέχεια της από με αριθ.πρωτ. 955/ 04/06/2020 ανακοίνωσης υποβολής προσφορών και επειδή δεν κατατέθηκε καμία προσφορά , επαναλαμβάνεται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Ν.Π.Δ.Δ. η ανακοίνωση υποβολής προσφορών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ε.Η.Δ1/726/30-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΛ2469ΗΜΕ-Π26) απόφαση του Δ.Σ., για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, διάρκειας ενός έτους, από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Κ.Ε.Α.Τ. στη Θεσσαλονίκη».
Οι προσφορές θα σταλούν ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Περισσότερες πληροφορίες με τις τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η  Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΖΟΥΚΗ

 

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

 

Το ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)  - Ν.Π.Δ.Δ., με την  αρ. πρωτ. 1891/15-07-2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, καλεί  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. να του υποβάλουν μέχρι και 28-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  2:30 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την προμήθεια 500.000 φύλλων ειδικού συνεχόμενου χαρτιού braille, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.000,00 ευρώ.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ πατήστε εδώ

 

 

Το ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)  - Ν.Π.Δ.Δ., με την  αρ. πρωτ. 1915/17-07-2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, καλεί  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. να  του υποβάλουν  μέχρι και 29-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την προμήθεια TONER, DRUM και FUSER  για τον εκτυπωτή  OKI ES8431dn, προς εκτύπωση εξώφυλλων, σχημάτων και εικόνων των  βιβλίων braille, προϋπολογιζόμενης  2.000,00 ευρώ.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ πατήστε εδώ