Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Καλλιθέα, 14.07.2020
Αρ. Πρωτ. 1845


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α΄ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΜΗΣ 18, ΑΘΗΝΑ
με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016)

Προϋπολογισμός 3.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
CPV 4533000-9 για υδραυλικές εργασίες, 44115210-4 για υδραυλικά υλικά, 44411000-4 για είδη εγκαταστάσεων υγιεινής.
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  κατ’ αποκοπή τιμή.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ. Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΕΗΔ 3ο/729/22.06.2020 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: 6ΤΦΦ469ΗΜΕ-2Ψ7) απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση εργασιών ανακαίνισης μπάνιου συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των ειδών υγιεινής σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του στον Α΄ όροφο πολυκατοικίας στην οδό Σύμης 18, Αθήνα.
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν  προσφορά ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο Πρωτόκολλο του Κ.Ε.Α.Τ., Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 14.00.
 
Αναλυτικότερα εδώ

 

 

Το Kέντρο μας προτίθεται να προβεί σε ανάθεση της συντήρησης και καθαρισμού 23 επίτοιχων μονάδων στις κεντρικές εγκαταστάσεις του (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα).

 

Για να δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά πατήστε εδώ

 

 

 Το κέντρο μας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι 30-06-2020 και ώρα 12:30 στα γραφεία του που βρίσκονται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 210 & Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, για τη  προμήθεια τριών κλιματιστικών 12.000 btu.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά πατήστε εδώ

 

 

 

Το κέντρο μας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι 07-07-2020 και ώρα 12:30 στα γραφεία του που βρίσκονται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 210 & Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, για τη προμήθεια ζελατινών pvc.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά πατήστε εδώ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στην παραπάνω ανακοίνωση έχουν αλλαγές. Συγκεκριμένα διορθώθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς για τη 9η Ιουλίου 2020".

Για να δείτε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

 

 

 

Το κέντρο μας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι 07-07-2020 και ώρα 12:30 στα γραφεία του που βρίσκονται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 210 & Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, για τη  προμήθεια σπιράλ βιβλιοδεσίας.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά πατήστε εδώ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στην παραπάνω ανακοίνωση έχουν αλλαγές. Συγκεκριμένα διορθώθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς για την 9η Ιουλίου 2020".

Για να δείτε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της ανακοίνωσης πατήστε εδώ